Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα www.bathroomplus.gr (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Π. Σαπουντζή Α.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 29, 15122 Μαρούσι (Αρ. ΓΕΜΗ: 004117201000, ΑΦΜ: 099938306) (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία»). Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη ή επισκέπτη της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των επιμέρους σελίδων, των αρχείων, λειτουργιών, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, απεικονίσεων και λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας ή τμήμα ή τμήματα αυτής, οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης προκειμένου να μπορεί να ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης ή επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων χρήσης για τυχόν αλλαγές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα είναι τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συνεργατών, οίκων τους οποίους αντιπροσωπεύουμε και άλλων φορέων, η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικά, εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε άλλα πρόσωπα που είτε μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα είτε έχουν χορηγήσει άδειες χρήσης στην Εταιρεία.

Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς να έχει ζητηθεί και ληφθεί η σχετική άδεια χρήσης από την Εταιρεία. Εξαίρεση αποτελεί το ενημερωτικό περιεχόμενο (πχ διαστασιολόγια προϊόντων - οδηγίες εγκατάστασης κ.λπ) για το οποίο προβλέπεται δυνατότητα μεταφόρτωσης - "downloading" και αποθήκευσης ή/και προτροπή χρήσης τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί χρήσης του περιεχόμενου για ιδιωτική αποκλειστικά χρήση, απαγορευομένης της αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής και οποιασδήποτε χρήσης για εμπορικούς σκοπούς.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Ή ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται πάντοτε αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση της από τρίτους. Οι επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ειδικότερα υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση της Ιστοσελίδας και αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή σε τρίτους από παράνομη, κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (παραπομπές) σε ιστοσελίδες τρίτων (links) ή να παρέχει αυτήν την στιγμή ή στο μέλλον τέτοιους συνδέσμους, που δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών, που παρέχονται από τρίτους φορείς. Η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας, καθώς η Εταιρεία δεν έχει έλεγχο επί του περιεχομένου τρίτων ιστοσελίδων, οι οποίες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων.

Ομοίως η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια ή ποιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων ιστοσελίδων, ούτε για την ασφάλεια ιστοσελίδων τρίτων, που μπορεί να διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, ούτε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι επισκέπτες και χρήστες των ιστοσελίδων αυτών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων εκεί πληροφοριών και προϊόντων ή υπηρεσιών που γίνεται μέσω συνδέσμων από την δική μας Ιστοσελίδα.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να είναι ακριβείς, ορθές, πλήρεις, διαθέσιμες και επίκαιρες, αλλά δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, επιλογές, λειτουργίες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Εντούτοις η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια και διαθέτει όλα τα μέσα που μπορεί για την όσο γίνεται ταχύτερη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή διακοπών στην λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, όπως προγράμματα προστασίας από ιούς κλπ, πριν από οποιαδήποτε καταφόρτωση περιεχομένου από το διαδίκτυο. Επίσης οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό τους εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν ώστε να τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η Ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που περιέχεται στην Ιστοσελίδα να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω φόρμας επικοινωνίας. Ομοίως παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα προκειμένου να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Οι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την αλήθεια των προσωπικών στοιχείων τους, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και άλλα στοιχεία που τυχόν δίδονται, με οποιοδήποτε τρόπο, από τους χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που παρέχετε πρέπει να είναι αληθή και απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε στοιχεία τρίτων προσώπων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη ή άλλως εσφαλμένη ή αναληθή ή ανακριβή παροχή στοιχείων ταυτότητας από τους χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας, καθώς δεν δύναται να ελέγχει τα στοιχεία αυτά.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, οι χρήστες της Ιστοσελίδας καλούνται να επιλέξουν όνομα χρήστη και κωδικό. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα ή συναλλαγή που γίνεται με την χρήση των ονομάτων χρήστη και κωδικών τους, καθώς και για την διαφύλαξη του ονόματος χρήστη και του κωδικού τους από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτον. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας σας, για την διαφύλαξη των οποίων φέρετε την αποκλειστική ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP)

Η Ιστοσελίδα περιέχει λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), το οποίο πληρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις των ελληνικών νόμων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του π.δ. 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οι εξειδικευμένοι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των καταναλωτών, περιέχονται στο τμήμα «Όροι Χρήσης» της Ιστοσελίδας, και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες «Τρόποι Παραγγελίας», «Τρόποι, Χρόνος & Κόστος Αποστολής», «Τρόποι Πληρωμής» και «Υπαναχώρηση – Επιστροφή - Ακύρωση Παραγγελιών» του τμήματος αυτού. Ο παραλήπτης θα ενημερώνεται από την εταιρεία κατά τον χρόνο της παραγγελίας σχετικά με το ακριβές κόστος της μεταφοράς της παραγγελίας στον τελικό προορισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των επικοινωνιών του επισκέπτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Πολιτική») αναφέρεται στα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή να επεξεργαστεί η Εταιρεία, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών της Ιστοσελίδας σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική της Εταιρείας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται, τροποποιείται και να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής της, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστης ή επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες και χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να είναι ενήμεροι για την εκάστοτε μορφή της.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους όρους της παρούσας Πολιτικής και στις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 και των νόμων 4624/2019 και 3471/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Οι επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται το σύνολο της Ιστοσελίδας ή επιμέρους υποσελίδες αυτής, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να παρέχουν οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο αυτών. Ωστόσο, κατά την πρόσβαση και χρήση κάποιων εκ των λειτουργιών της Ιστοσελίδας, όπως είναι η φόρμα επικοινωνίας και η εγγραφή χρήστη προκειμένου να γίνει αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), ή η αποστολή φαξ ή email για την αποστολή παραγγελίας, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η παροχή πληροφοριών από τον χρήστη όπως είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), καθώς και περαιτέρω στοιχεία που παρέχει ο χρήστης υπ’ ευθύνη του, όπως είναι το επάγγελμα και λοιπές πληροφορίες που παρέχονται στο μήνυμα που μπορεί να αποστείλει ο χρήστης προς την Εταιρεία. Επίσης, κατά την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, συλλέγονται στοιχεία για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων από τον αγοραστή, καθώς και στοιχεία τιμολόγησης, που απαιτούνται εκ του νόμου για την νόμιμη πώληση και αποστολή των προϊόντων αυτών. Αντίστοιχα ισχύουν όσα αναφέρονται στους όρους χρήσης για τους επισκέπτες της σελίδας που συναινούν να μας κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να εγγραφούν στην λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού υλικού της εταιρείας (newsletter).

2. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη της Ιστοσελίδας, τα οποία της παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη, για λόγους εξυπηρέτησης του χρήστη και της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Ιστοσελίδας. Τυχόν περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη - δηλαδή για λόγους πέραν της εξυπηρέτησης του χρήστη για την σύναψη της σύμβασής του, κατά την σύναψη της σύμβασης πώλησης και την εξυπηρέτηση του χρήστη μετά την σύναψη της σύμβασης πώλησης, είτε με υπηρεσίες after sales είτε με την ενημέρωση του χρήστη για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις αγορές του - θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη για την συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Η καταχώρηση των δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας κατά την εγγραφή του και / ή κατά την επικοινωνία του με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους λόγους για τους οποίους γίνεται η συγκεκριμένη επικοινωνία. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και δεν θα χρησιμοποιούνται εν γένει χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις των παρόντων όρων και της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει εκάστοτε.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας με τους παραπάνω τρόπους, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας και τον νόμο και στην συνέχεια θα διαγράφονται είτε μετά το χρονικό διάστημα αυτό είτε εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, είτε εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από τον χρήστη, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τυχόν υποχρεώσεις της Εταιρείας για την τήρηση των δεδομένων αυτών βάσει της ισχύουσας φορολογικής, ασφαλιστικής ή άλλης νομοθεσίας.

Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι, πέραν της Εταιρείας, συνδεδεμένα πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, που είτε παρέχουν εγγυήσεις για συγκεκριμένα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την παροχή των υπηρεσιών μεταφορών των προϊόντων είτε για την παροχή των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τους χρήστες ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εκτός εάν ρητά προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική ή απαιτείται για την σύναψη και την εξυπηρέτηση της συμβατικής σχέσης του χρήστη με την Εταιρεία ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, η Εταιρεία δεν θα προβεί άλλως σε οποιαδήποτε κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή άλλης μορφής διάθεση οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα που της παρέχουν οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας, άνευ της συγκατάθεσης αυτών.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας είναι ύψιστης σημασίας για την Εταιρεία. Αν και δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής εγγύησης ότι τα δεδομένα δεν θα αποτελέσουν ποτέ στόχο κακόβουλης επίθεσης από τρίτους, η Εταιρεία φροντίζει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών έναντι τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, διάδοσης, αλλοίωσης και καταστροφής στοιχείων, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

Οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας διατηρούν ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι το δικαίωμα της ενημέρωσής τους σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία, το δικαίωμα της διόρθωσης των δεδομένων αυτών, το δικαίωμα της διαγραφής τους, το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εφόσον ο χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, οφείλει να επικοινωνήσει εγγράφως με την Εταιρεία με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.horianopoulou@bathroomplus.gr. Διευκρινίζεται ότι τυχόν άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία μπορεί να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την παράδοση αυτού ή άλλη υλοποίηση σκοπών που προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεν θίγει την νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχει προηγηθεί της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών του υποκειμένου των δεδομένων και χρήστη της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία θα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα και μετά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή περιορισμού ή της ανάκλησης της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί σε νόμιμες υποχρεώσεις ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της και σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητώς προβλέπεται στον νόμο.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εξετάζει τις καταγγελίες για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr.

ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Για την ορθότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης του επισκέπτη, καθώς και για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας, στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία είναι αρχεία δεδομένων, που μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο γιατί διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία του διαδικτύου και την χρήση αυτής. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή αρχεία για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας ή για τα αρχεία του, αλλά διευκολύνουν μόνο την χρήση της ιστοσελίδας και την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Εντούτοις, αν δεν επιθυμείτε την χρήση των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (browser) για να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και είτε να επιλέξετε να απορρίπτονται αυτομάτως από τον υπολογιστή σας είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Διευκρινίζεται, εντούτοις, ότι η απόρριψη κάποιων cookies ενδέχεται να δυσχεραίνει ή να καθιστά αδύνατη την χρήση ορισμένων τμημάτων ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

Επίσης, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συλλέγονται αυτομάτως τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα του τύπου αυτού τεχνικών πληροφοριών είναι η τοποθεσία από την οποία συνδέθηκε ο χρήστης, ο περιηγητής (browser) ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες, που συλλέγονται για στατιστικούς λόγους, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα καθώς αποτελούν ανώνυμες πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση συγκεκριμένου προσώπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από την χρήση των παρόντων όρων χρήσης, της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος που περιέχει η Ιστοσελίδα, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί άκυρη ή ακυρώσιμη για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγει ή άλλως επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας, εξαιρουμένων τυχόν ειδικών συμφωνιών συνάπτονται εγγράφως μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

Μοιραστείτε το:

Newsletter
Εγγραφή στοNEWSLETTER
Μάθετε πρώτοι τα νέα και τις ανακοινώσεις μας
FacebookYouTubeInstagram
Copyright © 2024 BathroomPlus.